Bednění pro tunelové stavby

Tunely zažívají celosvětový růst. S nárůstem dopravy se stávají čím dál tím více potřebné pro plynulejší a rychlejší cestování, ať už autem, nebo vlakem. Bezpečné zrychlení dopravních sítí a s tím spojená ekonomická úspora je hlavní příčinou, proč se tunely staví i v našich končinách.

Tunelové stavby obecně jsou společně s mosty jednou z nejdůležitějších částí dopravní infrastruktury. Díky těmto stavbám pohodlně zdoláme hory i údolí, vodní toky i okolní stavby bez nutnosti jakkoliv více zasahovat do přírody.

Návrh atypického bednění

K výstavbě tunelu je třeba kvalitní bednění, na které je spolehnutí za každé situace. Bednění pro tunely je naším chlebem již od roku 1995. Za tu dobu jsme pomohli s výstavbou již mnoho stavbám, a to jak u nás, tak i v zahraničí. Díky zkušenostem z těchto staveb víme, že bednění pro tunelové stavby nese mnoho technických aspektů. Při výrobě takovéhoto bednění je třeba vycházet z technických požadavků stavby a je tak třeba skloubit hmotnost, únosnost systému, životnost a samozřejmě cenu.

Při konzultaci s objednavatelem vytvoříme 3D model formy – bednění a provedeme pevnostní analýzu. Po odsouhlasení všech náležitostí vytvoříme technickou dokumentaci a zahájíme výrobu bednění pro tunelové stavby.

SOLIDWORKS – 3D model

Veškeré naše 3D modelovací práce tvoříme od roku 2015 v pokročilém modeláři SOLIDWORKS. Tento program umožňuje nejen vytvoření 3D modelu, například zmíněné bednění pro tunely, dále také provede statické i pevnostní analýzy, a zároveň vygeneruje 3D fotorealistický model. Tím práci usnadníme především naším objednavatelům, kteří tak mají lepší přehled o možné formě.

Naše společnost disponuje lehkou až středně těžkou zámečnickou výrobou. Nabízíme komplexní výrobu svařovaných prvků, ohraňování a CO pálení. Zároveň jsme certifikovaným výrobce bezpečnostních stavebních prvků, a to pro výrobky pro ochranu volného okraje a zabezpečení pádu předmětů.

Systémové bednění štol malých profilů

Jedná se o speciální bednění složené z jednotlivých nastavitelných článků spojených čepy, které vytvoří nosný ramenát na který se přichytí podélníky nesoucí plášť formy. Podélníky nohou být tvořeny jakýmkoli konstrukčním prvkem: hranolem, dřevěným nosníkem, ocelovým nosníkem nebo systémovým nosníkem z hliníku.

Systémové bednění tunelových portálů

Speciální bednění navržené pro betonáže portálových bloků a hloubených částí silničních a železničních tunelů. Sestava z vnitřního bednění, které je opatřeno pojezdem a hydraulickými zvedáky a vnějšího bednění tzv. kontra spojovaného s vnitřním prostřednictvím spínacích tyčí. Vnější bednění je opatřeno plnícími otvory, vnitřní příložnými vibrátory.

Košinova 13,
Brno 612 00

Sídlo společnosti

Hády 5,
Brno-Maloměřice 614 00

Sklad a půjčovna bednění