Výroba atypického bednění

Při realizaci tvarově a staticky náročných konstrukcí nebo speciálním stavebním postupu je často nutné využít atypické bednění. Zejména při stavbě opěr, pilířů, pylonů, mostovek či jader výškových budov nachází tento typ bednění své uplatnění.

Již při samotném návrhu a dimenzování bednění je nutné počítat se všemi zatíženími, která na konstrukci bednění mohou během výstavby působit. Jedná se zejména o stálé zatížení, tlak působící na bednění vlivem hmotnosti čerstvého betonu (největší vliv), staveništní zatížení, zatížení větrem či sněhem a často i jiná zatížení, v závislosti na konkrétním případu. Zatížení ovlivňuje výběr vhodného bednění, počet kotevních míst a v neposlední řadě i rychost betonáže. Při výběru je nutné brát v úvahu nejen statické, konstrukční a bezpečnostní, ale také ekonomické hledisko.

U systémových bednění existují dvě hlavní skupiny, a to nosníkové bednění, které je univerzální a lze jej přizpůsobit jakémukoliv tvaru a zatížení, a rámové bednění, které lze na stavbě použít okamžitě.

Výroba bednění na míru

V případě tvarově složitých konstrukcí jsme schopni navrhnout a vyrobit bednění přesně na míru a podle potřeb zákazníka. Pokud máte zájem o výrobu atypického bednění, prosím, kontaktujte nás. Podle vašeho konkrétního případu vám sdělíme dodací lhůty (14 dnů až 2 měsíce – podle složitosti a rozsahu). V minulosti jsme realizovali výrobu bednění pro:

Pro návrh atypického bednění používáme 2D CAD software AUTOCAD a 3D CAD software SOLIDWORKS, který umožňuje ještě před výrobou zkontrolovat a prohlédnout si výsledný produkt. Atypické bednění staticky navrhneme, zajistíme výrobu, montáž a v případě zájmu i dopravu na stavbu. Nabízíme také pronájem stěnového bednění pro všechny druhy monolitických konstrukcí.

Košinova 13,
Brno 612 00

Sídlo společnosti

Hády 5,
Brno-Maloměřice 614 00

Sklad a půjčovna bednění