Betonový strop plní funkci jak statickou, tak i akustickou, protipožární a navíc izoluje teplo v místnosti. Strop se skládá většinou ze tří složek – z nosné konstrukce stropu, podlahové konstrukce a někdy také z konstrukce podhledu. Nosná část stropu je tvořena železobetonem, který určuje právě zmíněné vlastnosti stropu a zároveň představuje takřka neomezenou životnost stropu.

Výhody monolitického stropu

Monolitické betonové stropy, jejíchž konstrukce je přímo vybetonována do místa stavby, přenášejí vodorovné i svislé zatížení do svislých nosných podpor. Tím zajistí maximální stabilitu i tuhost stavěného objektu. Velkou výhodou pro monolitické betonové stropy je rychlost jejich provedení, v podstatě libovolné možnosti pro tvar i rozměr stropu. Dále řeší problémy běžných stropů, jakými jsou například možné trhliny ve spárách mezi vložkami, nebo mezi panely.

V neposlední řadě lze jednoduše do betonových stropů usadit i další stavební prvky, kterými jsou sloupky krovu, komínová tělesa, nebo těžké příčky. V ostatních konstrukcích je zapotřebí použití dalších zesilujících prvků.

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o betonové stropy, kontaktujte nás.