Patky a pasy jsou takzvané monolitické betonové konstrukce, které často kombinujeme s litím betonu do výkopu a ztraceného bednění. Oba typy řadíme do kategorie plošných základů. Plošné základy se nejvíce využívají například u staveb rodinných domků. Přes základové pasy pak přímo lijeme podkladní beton a vytvoříme tak ucelené betonové základy, betonovou desku. Povrch betonového základu je pak potřeba urovnat do vodorovné roviny.

Rozdíl mezi základovými patkami a pasy

Největším rozdílem základové patky od základových pasů je pouze v jejich délce. Základové patky jsou v podstatě jen krátké základové pasy. V půdoryse jde o poměr 1:1 až 1:2. Zjednodušeně by se dalo říci, že základové pasy jsou rýhou v terénu pod nosnými zdmi a nosných konstrukcí domu. Tvar a šíře základové patky a pasů je silně ovlivněna půdním složením. Vždy jde o maximální stabilitu základu, aby byl vhodně připravený pro výstavbu objektu. Například k jílovému podloží přistoupíme daleko zodpovědněji, nežli k podloží skalnatému.

Kontaktujte nás

Pro tyto účely nabízíme pronájem bednění pro všechny druhy monolitických konstrukcí, návrh i výrobu atypického bednění. Provádíme také pevnostní analýzu a zámečnické práce.